RiverTrail Mandelbrot Set Demo

FPS

The Mandelbrot Set Kernel in JavaScript using River Trail:

function computeSet(iv, scale) {
  var x = iv[1];
  var y = iv[0];
  var Cr = (x - 256) / scale + 0.407476;
  var Ci = (y - 256) / scale + 0.234204;
  var I = 0, R = 0, I2 = 0, R2 = 0;
  var n = 0;
  while ((R2+I2 < 2.0) && (n < 512)) {
    I = (R+R)*I+Ci;
    R = R2-I2+Cr;
    R2 = R*R;
    I2 = I*I;
    n++;
  } 
  return n;
}
Based on the Evgeny Demidov's WebCL example.